Skip to Main Content

ORCID: ORCID nedir?

     
       ORCID, araştırmacılara tekil ve kalıcı sayısal bir tanımlayıcı (kayıt numarası) sağlayan ve kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Bu tanımlayıcı ile birlikte araştırmacıların bilimsel üretimleri, bağlı oldukları kuruluşlar ve işbirlikleri arasında bağlantılar oluşur ve bir araştırmacıya ait araştırma çıktılarının tamamı tek bir hesap altında toplanır. Bu sayede isim benzerlikleri veya soyadı değişiklikleri gibi nedenlerden kaynaklanan veri kayıpları yaşanmaz ve araştırmacıların veya kurumların bilimsel üretkenlikleri doğru bir şekilde analiz edilebilir.

       Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır.

 

ORCID Niçin Kullanılmalıdır?
  • Sizi aynı veya benzer adlara sahip diğer yazarlardan ayırır.
  • Çalışmanızın açıkça size atfedilmesini sağlar.
  • Özellikle kariyeriniz boyunca farklı isimler almış veya kullanmışsanız, kariyer ve eğitim bilgilerinizi bir arada tutar.
  • Akademik kariyeriniz süresince sizin bilgilerinizi bir arada tutar ve akademik platformlarda sizi temsil eder.
  • Makaleler, veri setleri, performans çalışmaları ve hatta hakem değerlendirmeleri gibi çok çeşitli araştırma çıktıları ve etkinlikleri ile bağlantı kurabilir.
  • Açık kaynak kodlu olduğu için diğer akademik hizmetlerle entegre edilebilir.

 


 

MU Kütüphaneleri ANKOS Üyesidir  / MU Kütüphaneleri COAR Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri KITS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri TOKAT Üyesidir