Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Marmara Üniversitesi Yayınevi / Marmara University Press

2. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZET VE TAM METİN BİLDİRİ KİTABI

2. ULUSLARARASI EĞİTİMDE YENİ ARAYIŞLAR KONGRESİ TAM METİN BİLDİRİ KİTABI

ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE ERMENİ MESELESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONELİ VE ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA USULÜ VE RAPOR YAZMA TEKNİĞİ

ULUSLARARASI 23. FİNANS SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI

İLKOKULDA ÖZGÜN EĞİTİCİ ETKİNLİKLER : I. ULUSAL ATÖLYE ÇALIŞMALARI KİTAB

CUMHURİYET'İN İLK KÜLTÜR MÜDÜRÜ MÜBAREK GALİB ELDEM'İN KÜRE-İ ARZDA NÜFUS-I İSLAM ADLI ESERİ VE MAKALELERİ

SAĞLIK HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR NO: 1- SORUMLULUK SEMPOZYUM ÖZET BİLDİRİ KİTABI

SES EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

SİYASAL ANALİZ İÇİN ÇERÇEVELER

THE LANGUAGE OF PRESENT DAY AMERICAN CRIME FICTION AND PRINTED MEDIA

MCES 2020 AVRUPA ÇALIŞMALARI KONFERANSI TEBLİĞLER KİTABI

MCES 2020 AVRUPA ÇALIŞMALARI KONFERANSI ÖZET KİTABI

ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN THE 21st CENTURY: CHANGING IDENTITIES, AGENCIES, AND MINDSETS

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ GENİŞLETİLMİŞ EĞİTİMPROGRAMI DETAY ÇALIŞMASI 2020

GÖRME ENGELLİLER İÇİN OSMANLI TÜRKÇESİ

PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞAMDAN KESİTLER (TEKİN BOZKURT ANISINA)

TÜRK KÜLTÜRÜNDE HELVA

EAHIL 2021 WORKSHOP PROCEEDINGS ABSTRACT BOOK

TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDEKİ AKADEMİSYENLERİN AVRUPA BİRLİĞİ'NE BAKIŞI

MU Kütüphaneleri ANKOS Üyesidir  / MU Kütüphaneleri COAR Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri KITS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri TOKAT Üyesidir