Skip to Main Content

Marmara Üniversitesi Yayınevi / Marmara University Press

Web of Science (WOS)

Scopus

Scopus

Bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan; hakemli yayınlardan oluşan makale özü ve atıf veritabanıdır. Sanat ve beşeri bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında bütün dünyadan 5.000`in üzerindeki yayıncının 21.000 üzerindeki dergisini ve konferans yayınını ve 5.000’in üzerindeki kitabını kapsar. Scopus % 70`i 1996`dan beri yayınlanmış özetler ve oldukça geniş kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 56 milyonun üzerinde kayıt içerir. Scopus veritabanındaki bilgiler düzenli güncellenmektedir

InCites

InCites

InCites araştırmacı ve kurumlara ait yayınları değerlendirmeye olanak sağlayan bir akademik performans değerlendirme aracıdır. Bu araç, Web of Science atıf indeksi içeriğindeki yayınları yazar, kurum, coğrafi bölge, konu alanı, kaynak ve fon sağlayıcı kuruluşlar ölçeğinde karşılaştırmalı olarak analiz etmeyi sağlar.

TR Dizin

TR Dizin

ULAKBİM tarafından oluşturulmakta olan TR Dizin; Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler temel konularında, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik, Temel Bilimler, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Sosyal ve Beşeri Bilimler alt konu alanlarında dergilerden oluşmaktadır.

TR Dizin’in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergiler, ULAKBİM TR Dizin uzmanları ile ilgili konu alanlarındaki uzman ve akademisyenlerden oluşan komiteler tarafından Dergi Değerlendirme Kriterlerine bağlı olarak seçilmektedir.

Sobiad

Sobiad

Sobiad; fen, sağlık ve sosyal bilimler alanında özelleşmiş atıf arama ve bibliyometrik veri analizi yapan atıf dizinidir.

Türkiye Atıf Dizini

Türkiye Atıf Dizini Değerlendirme Kriterleri

  1. Dergi, yılda en az 2 sayı yayımlamalıdır.
  2. Dergi, ilan ettiği periyotları ilgili yıl içinde yayımlamış olmalıdır.
  3. Derginin yayımladığı her sayıda, kaynakları olan en az üç bilimsel makale bulunmalıdır.
  4. Dergi, birleşik sayı yayımlamamalıdır.
  5. Derginin ek sayı olarak yayımlanan sayıları değerlendirmeye alınmamaktadır.
  6. Dergi sayıları, tam metni ve kaynakları bulunmayan, kongre sunumu özetlerinden oluşmamalıdır.
  7. Yayımlanan makalelerin tam metinlerine elektronik ortamda, kopyalanabilir .pdf formatında erişilebilir olmalıdır.

Başvuru

Derginin Türkiye Atıf Dizini'ne resmi başvuru yapması için derginin veya bağlı olduğu kurumun antetli kağıdıyla, imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmış resmi yazı, derginin son sayısı ve her yeni sayısı yayınlandıkça basılı bir adet kopyası Türkocağı Cad. No: 30 06520-Balgat/Ankara adresine gönderilmelidir.

Türkiye Atıf Dizini Veritabanına Kayıtlı Dergiler

Sağlık bilimleri alanında yayımlanan ve ilgili yıldaki "veri tabanı kabul kriterleri"ne uyan dergilerdir.

Türkiye Atıf Dizini'ne Kayıtlı Dergiler

Sağlık bilimleri alanında yayımlanan, ilgili yıldaki veri tabanına kabul kriterlerine uyan ve sahibinin tam metinlerine dizin üzerinden erişim izni verdiği dergiler.

 

Atıf Nedir?

Bilimsel bir makalenin, diğer bir bilimsel makaleyi kaynak göstermesidir.

Etki Değeri (Impact Factor) Nedir?

Bilimsel bir dergide yayımlanan makalelerin, bilgiye dönüşme oranıdır.

Etki Değeri (Impact Factor) Nasıl Hesaplanır?

Bilimsel bir derginin bir yılda, önceki iki yıla ait makalelere aldığı atıfların, önceki iki yılın yayımlanan makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.

Ulusal Etki Değeri Nedir?

Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı dergiler arasında hesaplanan ve dergilerin aldığı atıf oranını belirleyen bir ölçektir.

Ulusal Etki Değeri Nasıl Hesaplanır?

Türkiye Atıf Dizini veri tabanına kayıtlı bir derginin, Türkiye Atıf Dizini veri tabanında kayıtlı diğer dergilerden, değerlendirme yapılan yıldan önceki iki yılda altığı atıf sayısından, aynı yıllar içinde kendisine yaptığı atıfların çıkartılmasından sonra kalan sayının, derginin aynı yıllar içinde yayımladığı toplam makale sayısına bölünmesiyle elde edilen orandır.

MU Kütüphaneleri ANKOS Üyesidir  / MU Kütüphaneleri COAR Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri KITS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri TOKAT Üyesidir