Skip to main content

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ: ANA SAYFA

KÜTÜPHANE TARİHÇESİ VE TANITIM BİLGİLERİ

Okulumuzun eski ismi, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu olup, Beşiktaş Akaretler'deki tarihi binada 1957 yılında kurulmuştur. Kütüphanemiz de, aynı yıl okul bünyesinde oluşturulmaya başlanmıştır. 1982 yılında okulumuz, Marmara Üniversitesi bünyesinde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, Acıbadem Yerleşkesi'nde hizmet vermeye başlamıştır. Buna bağlı olarak, kütüphanemiz, bu tarihten itibaren Marmara Ünivesitesi Güzel  Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi olarak anılmaya başlanmıştır. Kütüphanemizde bilimsel katalog sisteminin oluşturulmasına 1986 yılında başlanmıştır. LC Sınıflama Sistemi'ne ve Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları'na göre, sözlük katalog oluştururularak, okuyucularımızın ve araştırmacılarımızın hizmetine sunulmuştur.1999 yılından itibaren, kütüphanemizde otomasyon sistemine geçilmiştir. Katalog bilgilerimiz, bilgisayar sistemine aktarılarak, online katalog tarama hizmeti verilmeye başlanmıştır. Kütüphanemizdeki kitaplar, sanat ve tasarım ağırlıklı olup, Genel Koleksiyon, Müracaat Eserleri, Dosyalar, Süreli Yayınlar, Tezler bölümlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, kütüphanemizde bulunan Türkçe sanat ve tasarım dergilerindeki makaleler ve bildiri kitaplarında yer alan bildiriler düzenli olarak taranarak, katalog kayıtları Yordam Otomasyon Sistemi Kitap Dışı Kayıtlar Bölümü'ne kaydedilmektedir. Araştırmacılar, katalog tarama sayfamızda, arama yaptıklarında, araştırma  konuları ile ilgili kitap, tez, dosya, makale, bildiri, tüm katalog kayıtlarına ulaşılabilmektedirler. Kütüphanemizde katalog tarama bilgisayarlarımız ve kitap tarama cihazımız mevcuttur. Bilgiye ihtiyacı olan herkese, kütüphanemizde bilgi hizmeti verilmektedir. Yaklaşık 19.000 kitap ve tez kaydı, 23 bini aşkın kitap dışı kayıt (makale, bildiri. dosya, vb.), abone ve bağış olarak gelen, okuyucularımıza güncel bilgileri sunan, Süreli  Yayın Koleksiyonumuz mevcuttur. Kayıt sayımız ve bilgi kapasitemiz yeni yayınlarla sürekli artmaktadır. Araştırmacılarımızın ve öğrencilerimizin bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için, hizmet kalitemizi artırmaya gayret ediyoruz.

Öğretim Görevlisi

İhsan Karakiprik's picture
İhsan Karakiprik
İletişim:
M.Ü. GSF Kütüphanesi Acıbadem Cad. K.Çamlıca Kadıköy / İstanbul
(0216) 326 26 67 / 1019

MU Kütüphaneleri ANKOS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri COAR Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri KITS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri TOKAT Üyesidir