Skip to main content

Görme Engeli Olan Kullanıcılar için Erişilebilirlik Birimi ve Hizmetleri/Accessibility Service for Vision Impaired Users

Bu rehber Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Kütüphanesi Erişilebilirlik Birimi hizmetleri hakkında bilgi vermektedir.

Erişilebilirlik Nedir?

Erişilebilirlik, herhangi bir ürünün, hizmetin, teknolojinin ya da ortamın engelliler ve yaşlılar dahil olmak üzere herkes tarafından ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını ifade etmektedir. İnternet sitesi ya da uygulama erişilebilirliği ise, hedef kullanıcı kitlesinin tamamının internet sitesine ya da uygulamaya erişebilmesi, kullanabilmesi ve içeriğini anlayabilmesi olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, internet siteleri ya da uygulamalar, belirli bir kullanıcı kitlesine değil engelli, yaşlı gibi farklı kullanıcı kitlelerine de hitap edecek tasarım ve içeriğe sahip olmalıdır.

İnternet siteleri ya da uygulamalar geliştirilirken, görme, işitme, konuşma, fiziksel, algılama, sinirsel vb. engellere sahip kullanıcıların internet sitesine sorunsuzca erişebilmesi ve işlemlerini gerçekleştirebilmesi beklenmektedir. Erişilebilirliğinin sağlanması için, sadece siye ya da uygulama arayüzünün değil kullanılan teknolojilerin de erişilebilirliği desteklemesi gerekmektedir. Bu nedenle, erişilebilirliğe yönelik hazırlanan uluslararası ilkelerin ve düzenlemelerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Gönüllü Olmak İster Misiniz?

MU Kütüphaneleri ANKOS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri COAR Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri KITS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri TOKAT Üyesidir