Skip to Main Content

Turnitin: Benzerlik Oranı Problemi

Hazırlayan: Öğr. Gör. Yaşar Göçer

Eşleşmelere Genel Bakış

     Turnitin sistemine doküman yüklerken yapılan “Ayarlar”da, “Depo yok” seçilmemiş ise, ilgili doküman otomatik olarak Turnitin içerik havuzuna dahil olur. Aynı dokümanı yeniden analiz etmek istediğinizde, ilgili doküman Turnitin içerik havuzunda yer aldığından, benzerlik oranı 100% çıkacaktır. İlgili dokümanın Turnitin içerik havuzundan silinmesi için öğretim elemanın hesabı altında kayıtlı olan dokümanın ID numarası bilinmelidir, Turnitin içerik havuzundan silme işlemi başvurusunu sadece Turnitin Hesap Yöneticisi aracılığıyla gerçekleştirebilir. 

      Bir dokümanın kullanıcı hesabından silinmesi gerekiyorsa, Turnitin içerik havuzundan da silinebilmesi için silinen dokümanın ID numarasının not edilmesi gerekmektedir. Kullanıcı hesabından silinmesi nedeniyle ID numarası bilinmeyen ve dolayısıyla da Turnitin içerik havuzundan silinemeyen dokümana ait ID numarasının tespitinin yapılması konusunda destek olunamamaktadır. Kişilerin ID tespitinde bulunması gibi bir imkan da maalesef yoktur.

     Herhangi bir kurum/makama dokümanla ilgili benzerlik raporu sunma aşamasına gelindiğinde, aynı doküman, silinememesi nedeniyle Turnitin içerik havuzunda bulunuyorsa 100% benzerlik oranı gelecektir. Bu durumda, Turnitin sisteminde sınıf oluşturan ve hesap sahibi öğretim elemanı ya dokümanı benzerlik dışında tutmalıdır ya da Turnitin Hesap Yöneticisine başvurmalıdır.

Benzerlik dışı nasıl tutulur?  

 

MU Kütüphaneleri ANKOS Üyesidir  / MU Kütüphaneleri COAR Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri KITS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri TOKAT Üyesidir