Skip to main content

Turnitin: Kullanım Kılavuzu

Hazırlayan: Öğr. Gör. Yaşar Göçer

TURNITIN'e nasıl tez yüklerim

 

MU Kütüphaneleri ANKOS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri COAR Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri KITS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri TOKAT Üyesidir