Skip to main content

A-Z veri tabanı listesi

Araştırmanız için en uygun kütüphane veri tabanını bulun.

Loading...

Yeni/deneme veri tabanı

Loading...
Deneme
Son erişim tarihi: 16 Mayıs 2019
İçeriğinde 400'den fazla iki dilli pratik videoları ve Çin Akupunktur ve Akupunktur olarak sunulan mükemmel dergilerden 180.000 makale bulunmaktadır.
Akupunktur araştırmacıları için akademik literatür kaynakları sağlar.
Temel teorik araştırma, akupunktur standardizasyon araştırması, standart test, klinik değerlendirme, akupunktur noktası yapısı ve fonksiyon araştırması, akupunktur noktası kanunu araştırması ve meridyen fenomeni araştırması için çok değerli akademik bir kaynaktır.
Deneme
Son erişim tarihi: 16 Mayıs 2019
Çin'de yayımlanan Çince akademik makaleleri kullanıcılarına sunan veritabanıdır.
Deneme
Son erişim tarihi: 16 Mayıs 2019
2000 yılından bu yana Çin'deki temel gazetelerden akademik ve bilgilendirici belgeler toplar ve sürekli güncellenir. Her gazete ağının, ilgili gazete literatürüne, akademik dergilere, tez ve tezlere, konferans, yıllık kitapçık vb. işlemlere bağlar ve insanlara her haberin arka planını, en son gelişmeleri ve gelişim eğilimlerini bildirir. Bu alanların gelişim trendini incelemek için en kapsamlı bilgi entegrasyon servisini sağlar.
Deneme
Son erişim tarihi: 16 Mayıs 2019
Çin hakkında 18 konuyu kapsayan, 1000’nin üzerinde yıllık istatistik ve 1 Milyon’un üzerinde tabloların ve very setlerinin yer aldığı istatistik veritabanıdır
Deneme
Son erişim tarihi: 16 Mayıs 2019
Çin'de Çince yayımlanan doktora ve master tezlerini içeren akademik veritabanıdır.
Deneme
Son erişim tarihi: 16 Mayıs 2019
CYFD, Çin'deki en büyük ve sürekli güncellenen yıllık kitaplar tam metin veritabanıdır. Temel ulusal koşullar, coğrafya, tarih, siyaset, askeri, diplomasi, hukuk, ekonomi, bilim teknolojisi, eğitim, kültür, spor, tıbbi sağlık, sosyal yaşam, figürler, istatistiksel malzeme, belgesel standart ve yönetmelikler gibi çeşitli alanları kapsar. Ulusal, bölgesel, endüstriyel ve işletmeler gibi çeşitli yıllık kitap türlerinin tam metnini toplar.
Deneme
Son erişim tarihi: 16 Mayıs 2019
Çin’de İngilizce dilinde yayımlanan 278 tam metin akademik e-dergi ve 2617 konferans bildiri e-kitaplarını içermektedir.

Askeri bilimler, Bilgi Bilim, Edebiyat Eğitim, Ekonomi , Felsefe, Hukuk, Temel Bilimler, Mimarlık, Mühendislik ve Teknoloji, Tıp, Sağlık Bilimleri, Sanat, Siyaset Bilimi, Sosyal Bilimler ve Ziraat alanlarında e-dergiler SCI ve EI’nin indekslediği dergiler Konu, yazar, kurum, makale başlığı, makale özeti, anahtar sözcük veya tam metin içinde arama yapabilir, PDF formatında tam metin makaleleri indirebilirsiniz.

Çin’de Çince yayımlanan akademik dergi ve makalelerin İngilizce tercümesini orijinali ile birlikte içermektedir.
Deneme
Son erişim tarihi: 16 Mayıs 2019
Deneme
Son Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2019
Akademisyenler, araştırmacılar ve kütüphaneciler tarafından kabul görmüş Foreign Law Guide (FLG) veritabanı,mevzuata yapılan bibliyografik atıflar, İngilizce çevirilerin varlığı ve ikincil kaynaklar için seçilen referanslar dahil olmak üzere yabancı hukuk kaynaklarına ilişkin önemli bilgileri içermektedir. Kapsamlı içeriği ile uluslararası çapta karşılaştırmalı kanun koleksiyonunu geliştirmek için temel bir araçtır. Yaklaşık 190 yargı sistemi, küresel bir uzman ekibi tarafından sistematik olarak güncellenmektedir. Foreign Law Guide veritabanı 2012 yılından beri Brill tarafından yayınlanmaktadır.
Deneme
Son Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2019
Sadece Brill platformunda online olarak yayınlanan International Encyclopedia of Comparative Law Online (Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Ansiklopedisi ) son 30 yılda yayınlanan tüm arşiv içeriğinde tam metin erişim sunan bir referans çalışmasıdır. Ansiklopedi, karşılaştırmalı hukukun ilk geniş, sistematik ve uluslararası özetidir.
Bu büyük eser dünyadaki yüzlerce avukat ve akademisyenin emeğini temsil etmektedir. Hiç kuşkusuz, bugüne kadar yayımlanan uluslararası düzeyde karşılaştırmalı hukukun en geniş ve kapsamlı incelemesidir. Sadece 150'den fazla ülkenin yasal sistemlerinin ayrıntılı tanımlarını içermemekle kalmamakta, hepsinden öte, medeni ve ticari hukuktaki ana konuların ve dünya çapındaki ilgili konuların karşılaştırmalı analizlerini ayrıntılı bir şekilde belgelendirmektedir.
Orijinal baskı, her biri 6-20 bölüme ayrılmış ve yoğun araştırma ve hazırlığın ardından ilgili uzmanlar tarafından yazılmış 17 ciltten oluşmaktadır
Deneme
Son erişim tarihi: 31 Aralık 2019
İntihal.net (www.intihal.net) çevrimiçi kullanılabilecek bir benzerlik tespit yazılımıdır. Kurumunuzun üye olması durumunda kurumsal e-posta adresiniz ile kolayca üye olabilirsiniz. Gerektiği tüm durumlarda kurum kütüphaneciniz ile iletişime geçebilirsiniz. Bir kaynak ile benzerlik bulunması eserin benzerlik olduğu anlamına gelmemektedir. İntihal.net (www.intihal.net) programı genel olarak dokümanlar arasında aynı cümleleri (benzerlik bulunan cümleleri) bulmayı hedeflemektedir. Eserdeki alıntının intihal olup olmadığını belirlemek akademisyenin kararına bağlıdır. İntihal.net’in üye ekranında bulunan E-Posta kısmına kurumunuzdan aldığınız elektronik posta adresini yazmanız gerekmektedir. Eğer kişisel e-postanızı kullanırsanız onay süreciniz uzayabilir ve bu süreçtede intihal.net’i kullanamıyor olacaksınız.
Yönetici hesabı açtırmak için lütfen bireysel kayıt linkine tıklayınız. Kurumunuzun üyelik şartlarına göre, üye bilgilerinizi doldurduktan sonra onay için e-posta adresinize bir e-mail gönderilecektir.
Deneme
Son Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2019
Hague Academy of International Law; 1923 yılında kurulmuş, uluslararası özel-kamu hukuku alanlarında akademik çalışmalar ve ilgili konulara ilişkin bilgilere erişim sunan yüksek prestijli bir kuruluştur. Akademinin çalışmaları BM tarafından tanınmakta ve desteklenmektedir. Amacı uluslararası hukuk alanında çıkan problemlerin tam ve adil olarak çözümünü desteklemektir .

The Hague Academy Collected Courses Online; koleksiyonu içerisinde 92 yılda 1300'den fazla derste sunulan , 380'den fazla (201.345 sayfa ) fazla cilt bilgiye erişim sunulmaktadır. İçeriğe her sene en az 7 yeni cilt eklenmektedir. Sonuç olarak uluslararası hukuk alanında düzenli olarak güncellenen tamamı taranabilir geniş kapsamlı bir ansiklopedi koleksiyonu ortaya çıkmaktadır.
Deneme
Son erişim tarihi: 16 Mayıs 2019
Deneme
Son erişim tarihi : 1 Temmuz 2019
Vidobu, Türkçe bilen tüm coğrafyanın ihtiyacı olan eğitimleri, alanında uzman eğitmenler ile sağlayan en iyi online video eğitim platformudur. Vidobu online video eğitim platformu, HD kalitesinde izlenen içeriğini sürekli güncel tutmayı, özgün hazırlanmış örnek dosyalar sayesinde kolay öğrenmeyi, alanında uzman eğitmenlerle çalışarak en iyi olmayı sürdürmeyi hedeflemektedir. Eğer isterseniz offcampüs özelliğini kullanarak kampüs dışından da videoları izleyebilirsiniz. Yapmanız gereken şey https://www.vidobu.com/edu/ adresinden kurumsal epostanız ile üye olmaktır.
Loading...
Loading...
title
Loading...

MU Kütüphaneleri ANKOS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri COAR Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri KITS Üyesidir  /  MU Kütüphaneleri TOKAT Üyesidir